Дървен материал от www.emsien3.com

Дървени греди за покрив

Ştefan Svayq “Mariya Stüart”

kko_stefan_shvayq_mariya_stuartAnnotasiya

Əsər “romantikləşdirilmiş bioqrafiya” janrına aid edilir. Mariya Stüartın (1542-1587) həyat faciəsindən bəhs edilir.

 

Karandaşın izi ilə

Hər kəsin həyatında elə səhvlər olur ki, onları heç vaxt heç nə ilə düzəltmək mümkün olmur.

***

Yalnız acizlər boyun əyib unudullar, güclülər isə o yana bu yana qaçır, qadir taleyi qeyri-bərabər döyüşə çağırırlar.

***

Gözdən pərdə asıldı, onsuz həqiqət kimə lazımdır!

***

Bununla belə, məhəbbətinə layiq olmayan insana çox tez təslim olmaq fikri kimi qadını təhqir edən ikinci bir fikir yoxdur; əsl qadın bu günahı nə özünə, nə də səbəbkara heç vaxt bağışlamaz.

***

Bütün axmaqlarda olduğu kimi onun da yaddaşı zəifdir.

***

Məhəbbət tələb edir ki, onu öyrənsinlər, sınasınlar və yoxlasınlar.

***

Hər saatım, hər anım onunla keçsin,
Sonra isə həsəd mühakimə etsin.

***

Ən güclü lupa ilə belə bu əlaqədə nə bir qram məhəbbət, nə də bir atom nəzakət tapmaq olardı.

***

Ətrafa elə sükut çökmüşdü ki, onun ən ümdə arzularının pıçıltısı və tapdalanmış vicdanının ah-naləsi eşidilirdi.

***

Zəif insana ümid edib inanmaq, şöhrətpərəstə isə sevildiyini asanca təsəvvür etmək şirin gəlir.

***

Özü özünü unutduğundan, ona elə gəlirdi ki, dünya da onu və əməllərini unudub.

***

Qorxulu son əbədi qorxudan yaxşıdır!

***

İki adam bir-birini məhvə doğru çəkəndə tənbehlər və qarşılıqlı ittihamlar başlayır.

***

Həyat enerjisini dağıdan ötüb keçən zamanın boşluğu.

***

Qanun belədir: nə xoşbəxtlikdə, nə bədbəxtlikdə insan xarakterinin təbiəti dəyişmir.

***

Ehtiras xəstəlik kimidir: onu nə qınamaq, ona nə bəraət qazandırmaq olar; onu yalnız yeni heyrət və təbiət hadisələrinin əbədi qüdrətinin qarşısında təbiətdə olduğu kimi insanda da ani şimşək kimi qopan qeyri-ixtiyari həyəcanla təsvir etmək olar. Zira ehtiras sardığı insana tabe olmur: özünün bütün təzahürləri və nəticələri ilə onun şüurlu varlığının sərhədlərini aşır və məsuliyyət hissindən qaçaraq sanki başının üzərində guruldayır.

Tərcümə: Lamiyə Göycəyeva

5 (100%) 1 vote

Şərh yaz

error: Content is protected !!
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram